गृह तारण कर्ज

कर्ज मर्यादा  :- २५, ० ०, ० ० ० रु . पर्यंत
कर्जाची मुदत  :- १८० महिने, १५ वर्षे पर्यंत
व्याजदर :- १२. ९ %
माहिती  :- २ जमीनदार व त्यांची आवश्यक कागदपत्रे.
     
कागदपत्र:     
 • फोटो - प्रत्येकी एक
 • रेशनकार्ड -राहण्याचा पुरावा
 • आधार कार्ड , Election/Voting Card
 • चालू महिन्याचे लाईट बिल / टेलेफोन बिल / भाडे करारपत्र 
 • पॅनकार्ड झेरोक्स, ड्रायव्हिंग लायसन /पासपोर्ट
 • बँक पासबुक /स्टेटमेंट
 • आयकर रिटर्न(मागील 3 वर्षाची प्रमाणित प्रत ) , पगार स्लिप
  (मागील वर्षाची प्रमाणित प्रत )
 • ७ /१ २ उतारा
 • आठ 'अ ' चा उतारा
 • खरेदीखत / करार नामा
 • सिटी सर्वे उतारा / माल मत्ता पत्रक
 • भाडे करारपत्र (भाडेकरू असल्यास )
 • महानगर पालिका बां ध काम परवाना
 • मंजूर नकाशा प्रत
 • महानगर पालिका मिळ कत कर भरलेली पावती
 • महानगर पालिका मिळ कत कर ना हरकत प्रमाणपत्रक
 • Index २
 • गुंठेवारी ( असल्यास)
 • सर्च टायटल
 • व्हॅल्यूशन रिपोर्ट