एकता बाल विकास ठेव योजना

     
मुलांचे १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर  रु . १ ,० ० ,० ० ०  मिळावा  आणि  संकल्पित  उद्देश  साध्य  करा . 
 
समजावून  सांगा  मना  आणि  लक्षाधिश बना 
एक  रकमी  ठेव  ठेवा  आणि   लक्षाधिश बना 

     
वयोमर्यादा 
  ठेव  रक्कम 
१ ते १२ महिने
:- २८,१५० /-
१ ते २ वर्ष
:- ३०,१००/-
२ ते ३ वर्ष
:- ३२,१७५ /-
३ ते ४ वर्ष
:- ३४,४१० /-
४ ते ५ वर्ष
:- ३६,७६० /-
५ ते ६ वर्ष
:- ३९,३०० /-
६ ते ७ वर्ष
:- ४२,०१० /-
७ ते ८ वर्ष 
:- ४४,९१०  /-
८ ते ९ वर्ष
:- ४८,००५ /-
९ ते १ ० वर्ष 
:- ५१,३५० /-

करा  बचतीचा  सराव  होईल
  आनंदाचा  वर्षाव